اجاره بابکت

تخریب ساختمان و اسفالت و بتن مسلح , پی کنی و محوطه سازی و شهر سازی در تمامی نقاط شمال کشور

اجاره بابکت به همراه پیکور، خاکبرداری. حمل نخاله. بارگیری، خردکردن سنگ. بتن. آسفالت، اجاره بابکت ، مینی بیل ، بیل زنجیری، اجاره بابکت به صورت روزانه و ماهیانه

اجاره بابکت ، پیکور ، بیل مکانیکی و مصالح ساختمانی، تخریب با پیکور ، اجاره دهنده بابکت و مینی بیل

اجاره دهنده مینی بیل . بیل میکانیکی پی کنی

با قیمت مناسب و کادری مجرب

جهت خاکبرداری ، حفر کانال های تأسیساتی ( آب و برق و گاز ) ، تخریب اسفالت ، تخریب بتن ، کندن چاله درخت ، کندن استخر ، …