قابلیت خط زدن برای آسفالت و بتن جهت انجام عمیلات حفاری با کمترین خرابی در اطراف محل حفاری

حفر کانال ، تخریب ساختمان های کوچک و تخریب بتن مسلح ، تخریب جدول ، کندن چاله درخت ، فضای سبز ،

تخریب آسفالت، کندن پی ساختمان ، گود برداری ،کارهای عمرانی و شهرسازی ، کندن استخر ، حفر کانال های آب

و برق و گاز و…… حتی در ایام تعطیل

خاکبرداری ، حفر کانال های تأسیساتی ( آب و برق و گاز ) ، تخریب اسفالت ، تخریب بتن ، کندن چاله درخت ، کندن استخر ، …

تخریب اسکلت بتنی و تخریب اسکلت آهن ساختمان ها توسط افرادی با تجربه و حرفه ای.

تخریب بتن با پیکور در اسرع وقت.